OM MIG

Jag har alltid älskat att skriva. Läste grammatikböcker av rent intresse när jag var liten, och älskade skolans fri skrivning-moment. Gillar att beröras av – och beröra med – välskrivna texter och spännande berättelser. Jag har också alltid älskat att resa, träffa nya människor och kulturer, lära mig mer om omvärlden och samverka med den. Oavsett det gäller en bilsemester till Västtyskland med familjen eller ett långvarigt biståndsprojekt i södra Indien.

Genom Joakim Rådström Freelance kombinerar jag dessa två roller på bästa sätt – frilansjournalist med utrikesfokus liksom konsult inom kommunikation och utvecklingssamarbete.

Som frilansjournalist erbjuder jag reportage, artiklar och notiser till en bred kundkrets. Jag är ofta på resande fot och skriver utrikesmaterial, som för det mesta också har en Sverigekoppling. Du som kontaktar mig ska veta att du alltid får givande och kundanpassade artiklar, foton av mycket hög amatörnivå, i rätt tid till i förväg bestämt pris.

Som konsult erbjuder jag PR-planer och -strategier, mediekrishanteringsplaner och copywriting inom ett flertal ämnesområden. Jag erbjuder också experthjälp ifråga om kommunikation kopplad till bistånd och utrikeshandel. Exempelvis kan det handla om strategier för att bättre förankra biståndsinsatser hos målgrupper eller kartläggningsarbeten för att undersöka hur ett företag eller en organisation kan utveckla sin kommunikation på tillväxtmarknader.

Jag är enkel att ha att göra med – ring bara en pling på 073-656 76 17 eller mejla mig på
freelance@joakimradstrom.com så pratas vi vidare!

JOURNALISTIK

Jag är utbildad som journalist vid Uppsala universitet (kandidatexamen, påbyggnad till pol mag-programmet i statskunskap). Jag har därefter arbetat som researcher för TV-legendaren Åke Ortmark i TV-programmet ”O som i Ortmark” på TV8 samt som journalist på Dalarnas tidningar. Sedan 2003 har jag haft egen firma som frilansjournalist, och sedan augusti 2016 har jag så äntligen tagit steget fullt ut till frilans på heltid. Från det att jag startade min egen firma har jag arbetat för över 100 tidningar, magasin, företag och organisationer, samt rapporterat från uppåt 30 länder.

Jag har mycket breda bevakningsområden, men mina främsta fokusområden kan ändå sägas vara bygg/fastighet/arkitektur, miljö/hållbarhet, jordbruk/livsmedel samt teknik/vetenskap allmänt.

Som journalist har jag tre viktiga rättesnören i min verksamhet:

  • Mina artiklar ska väcka intresse och bidra med ny kunskap. Man ska vilja lära sig mer. Jag hoppas innerligt att min egen nyfikenhet på allt runtomkring mig ska smitta av sig på läsaren.
  • Kunden har alltid rätt. På riktigt – det är helt avgörande för mig att lära mig vad Du som beställare har för förväntningar på mig, och vad som är intressant för Din egen läsekrets.
  • Mitt material ska alltid vila på en trygg faktabas, och gärna ha koppling till modern teknik och vetenskap. En utfästelse om att hålla sig till sanningen kunde anses vara en kliché längre bak i tiden, men utmanas i dagsläget genom falska källor, vetenskapsförakt och populism. Detta tänker jag bekämpa, inte minst genom mitt eget arbete.

Jag skriver alltid på förutbestämt uppdrag och i förväg uppgjord taxa, för både kundens och min egen trygghet.

KOMMUNIKATION
OCH UTVECKLINGSARBETE

Jag har en ettårig högskoleutbildning i FN-konceptet Communication for Development (C4D) vid Malmö högskola, och har arbetat cirka tio år på olika ansvarsposter inom kommunikation (utöver journalisttjänster). Jag har till exempel jobbat en längre tid som PR-konsult vid den flerfaldigt prisbelönade byrån Westander, och har sedan tjänstgjort i flera år som pressansvarig först vid Svenska institutet (SI) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Jag har också arbetat två år som biståndskoordinatör för föreningen Svalorna på plats i södra Indien, samt som utredningssekreterare vid Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

Utöver formella tjänster har jag i eget företag genomfört flera kommunikations- och strategiuppdrag på konsultbasis, ofta med bistånds- eller annan internationell koppling. Bland exemplen finns copywriting av flera rapporter och hållbarhetsrapporter, framtagande av PR-strategier och kommunikationsplaner, kartläggningsuppdrag kring möjliga partnersamarbeten i utvecklingsländer, utveckling av stora bistånds- och näringslivsprogram med tonvikt på kommunikationen, med mera.

Som kommunikatör har jag tre ytterligare rättesnören i min verksamhet:

  • Jag är bra på kommunikation, och arbetar mycket gärna med kommunikationsrelaterade frågor kopplade till olika tematiska områden. För rena utvärderingar av biståndsinsatser och liknande finns många andra proffs, men när fokus ligger helt eller delvis mot kommunikationsområdet bidrar jag med värdefull input.
  • Gärna internationell koppling. Jag använder mig gärna av mina kunskaper inom utvecklingssamarbete och internationell verksamhet, exempelvis för utveckling av kommunikationsarbetet hos organisationer i låginkomstländer eller strategiuppdrag kring företags kommunikation på tillväxtmarknader.
  • Utgångspunkt i målmarknadens synpunkter, behov och förslag. Genom att lyssna på dem vi ska nå – vare sig för marknads- eller biståndsinsatser – når vi fram bättre, vinner förtroende och utvecklas själva.

Jag arbetar gärna fram tilltänkta uppdrag tillsammans med kunden själv – hör av Dig närhelst det passar!