Kazakstan på gång!

Den 10 juni – 10 september visar ett av vårt närområdes minst kända länder upp sig tydligt på världsarenan, när världsutställningen Expo 2017 arrangeras i Kazakstans huvudstad Astana. Temat för utställningen, där även Sverige kommer att delta, är förnybar energi, vilket Kazakstan vill göra stora satsningar på. Kazakstan, som är svindlande sex gånger så stort som Sverige, har länge varit ett energimässigt viktigt land, med stora olje- och gastillgångar. Nu vill dock landet styra över mer mot vind, sol och andra miljövänliga energikällor.

Jag kommer att försöka åka till Kazakstan i slutet av sommaren för att bevaka Expo 2017 och andra spännande kazakiska nyheter. Om du också är på väg dit – eller om du exempelvis vill beställa artiklar från min resa – behöver Du bara skicka ett mejl eller slå en signal!

För mer information om Expo 2017 i Astana, se: www.bie-paris.org/site/en/2017-astana

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *