Joakim Rådström | Joakim Rådström Freelance utvecklar SWHAP
21535
post-template-default,single,single-post,postid-21535,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Joakim Rådström Freelance utvecklar SWHAP

Sedan mars 2017 arbetar Joakim Rådström Freelance med att utveckla och definiera programmet Swedish Workplace HIV/AIDS Programme (SWHAP). Arbetet sker på uppdraget av Näringslivets Internationella Råd (NIR), som tillsammans med fackförbundet IF Metall äger och driver programmet. SWHAP har pågått mycket framgångsrikt sedan 2004, och syftar till att skapa ökad medvetenhet kring HIV/AIDS och andra hälsofrågor, inklusive att utveckla testning för HIV/AIDS på arbetsplatser samt minska stigma runt sjukdomen, vid framför allt Sverigerelaterade företag i Afrika söder om Sahara. SWHAP:s verksamhet finansieras av Sida med medfinansiering från de anslutna företagen. Programmet har haft imponerande goda resultat, och endast ett enda företag har hoppat av under dess till dags dato 13 år långa verksamhetsperiod.

Joakim Rådström Freelances uppdrag består primärt i att kartlägga berörda målgruppers uppfattning kring programmet, definiera vilka frågor SWHAP bör arbeta med framgent samt undersöka hur det kan presenteras och utvecklas kommunikativt. Leverans sker troligen kort efter sommaren 2017.

För mer information om SWHAP, se: http://www.swhap.org/

För mer information om Näringslivets Internationella Råd (NIR), se: http://www.nir.se/