Joakim Rådström Freelance blir aktiebolag

Från och med den 1 februari 2019 ombildas den enskilda firman Joakim Rådström Freelance till aktiebolag. Även om inte du som kund eller annan part egentligen kommer att märka något av detta innebär det rent juridiskt och försäkringsmässigt en tryggare verksamhetsform, och kommer dessutom att möjliggöra att företaget kan arbeta mer långsiktigt med möjliga investeringar framöver.

Joakim Rådström Freelance AB blir ett privat aktiebolag. VD och ordförande är Joakim Rådström.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *