Joakim Rådström | Senaste nytt
18953
page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-18953,page-child,parent-pageid-1815,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
Skogslandskap.

Arbetar för Vi-skogen sommar och höst 2020

Spännande uppdrag! Från och med sommaren 2020 och framåt arbetar jag deltid för biståndsorganisationen Vi-skogen. De arbetar med trädplantering som verktyg för att bekämpa fattigdom och förbättra miljön. Partner och målgrupper är småskaliga bönder, särskilt kvinnor och unga, i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Verksamhetsländer är Kenya, Tanzania, Rwanda och Uganda.

Centralt i Vi-skogens arbete är agroforestry, eller skogsjordbruk – att plantera träd och grödor tillsammans. Därmed uppnås fördelar såsom ökad produktion av mat, ved, byggmaterial och annat, större inkomster, skugga för boskap och bättre jordmån med skydd mot jorderosion, samtidigt som klimatförändringarna motverkas. Vi-skogen grundades 1983, och har sedan dess bidragit till att plantera över 120 miljoner träd samt förbättrat livet för mer än två miljoner människor.

För mig innebär det här en välkommen möjlighet att återvända till biståndsvärlden, efter att tidigare ha arbetat två år i fält i södra Indien för föreningen Svalorna Indien Bangladesh, varit kommunikationsansvarig för Expertgruppen för Biståndsanalys, rapporterat om biståndsfrågor i media och mycket annat.

På Vi-skogen kommer jag bland annat att arbeta med påverkansfrågor, att informera om organisationen till media, samarbete med forskare inom agroforestry med mera.

Konza Technology City under uppbyggnad utanför Nairobi, Kenya.

Styrelseuppdrag i Sweden Africa Chamber

Det är med glädje och tacksamhet jag kan meddela att jag nu blivit invald i styrelsen för den svensk-afrikanska handelskammaren Sweden Africa Chamber. Organisationen arbetar att främja handel mellan Sverige och Afrika, sprida fakta samt väcka intresse för den afrikanska marknaden.

Jag har som ni vet sedan länge bevakat Afrika som frilansjournalist, med artiklar från bland annat Tanzania, Rwanda, Kenya, Zambia och Zimbabwe. I denna nya roll hoppas jag kunna förmedla berättelser från kontinenten även från andra perspektiv, med fokus på bland annat handelsfrämjande och nätverkande.

Sweden Africa Chamber arbetar med en rad aktiviteter för att skapa affärsrelationer mellan Sverige och de 54 afrikanska staterna. Bland annat handlar det om seminarier (och i coronatider, webbinarier), after works, delegationsresor och information genom nyhetsbrev, webb och andra kanaler.

Om du eller ditt företag eller din organisation arbetar med Afrika, eller vill börja göra det inom en nära framtid, tycker jag ni ska bli medlemmar i handelskammaren. Mejla mig för mer information.

Joakim Rådström Freelance AB blir klimatpositivt företag!

Vår jord blir allt varmare, havsytan höjs, klimatflyktingar har blivit ett nytt begrepp. Läget för världen är akut. I den rådande situationen blir näringslivets engagemang livsviktigt.

Det känns därför bra att kunna tillkännage att Joakim Rådström Freelance AB blir klimatpositivt företag, enligt det väletablerade Tricorona Climate Partner AB:s noggrant utarbetade normer. Bakgrunden är det sedan tidigare kända begreppet klimatneutralitet, det vill säga, att man kompenserar för sin klimatpåverkan inom vissa områden genom att investera i andra åtgärder och projekt för koldioxidupptag etc. För att företaget ska kunna kalla sig ”klimatpositivt” krävs att man kompenserar för sina utsläpp till åtminstone 110 procent. I mitt företags fall har det framför allt handlat om att kompensera för utrikes flygresor i frilansjournalistiskt syfte.

Tricorona erbjuder i dagsläget ett flertal projekt som man som företag eller privatperson kan investera i för att minska sin klimatpåverkan. Joakim Rådström Freelance har kompenserat för flygresor och övrig påverkan genom att investera i solenergianläggningen Godawari i Rajasthan i Indien samt i Sri Balaji biomassaanläggning i samma land.

Jag uppmuntrar nu samtliga medaktörer i min bransch, och från andra företag, att också bli klimatpositiva. Tillsammans gör vi skillnad.

Joakim Rådström Freelance blir aktiebolag

Från och med den 1 februari 2019 ombildas den enskilda firman Joakim Rådström Freelance till aktiebolag. Även om inte du som kund eller annan part egentligen kommer att märka något av detta innebär det rent juridiskt och försäkringsmässigt en tryggare verksamhetsform, och kommer dessutom att möjliggöra att företaget kan arbeta mer långsiktigt med möjliga investeringar framöver.

Joakim Rådström Freelance AB blir ett privat aktiebolag. VD och ordförande är Joakim Rådström.