Joakim Rådström | Blog Masonry
18965
page-template,page-template-blog-masonry,page-template-blog-masonry-php,page,page-id-18965,page-child,parent-pageid-1815,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
Skogslandskap.

Arbetar för Vi-skogen sommar och höst 2020

Spännande uppdrag! Från och med sommaren 2020 och framåt arbetar jag deltid för biståndsorganisationen Vi-skogen. De arbetar med trädplantering som verktyg för att bekämpa fattigdom och förbättra miljön. Partner och målgrupper är småskaliga bönder, särskilt kvinnor och unga, i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Verksamhetsländer är Kenya, Tanzania, Rwanda och Uganda.

Centralt i Vi-skogens arbete är agroforestry, eller skogsjordbruk – att plantera träd och grödor tillsammans. Därmed uppnås fördelar såsom ökad produktion av mat, ved, byggmaterial och annat, större inkomster, skugga för boskap och bättre jordmån med skydd mot jorderosion, samtidigt som klimatförändringarna motverkas. Vi-skogen grundades 1983, och har sedan dess bidragit till att plantera över 120 miljoner träd samt förbättrat livet för mer än två miljoner människor.

För mig innebär det här en välkommen möjlighet att återvända till biståndsvärlden, efter att tidigare ha arbetat två år i fält i södra Indien för föreningen Svalorna Indien Bangladesh, varit kommunikationsansvarig för Expertgruppen för Biståndsanalys, rapporterat om biståndsfrågor i media och mycket annat.

På Vi-skogen kommer jag bland annat att arbeta med påverkansfrågor, att informera om organisationen till media, samarbete med forskare inom agroforestry med mera.

Konza Technology City under uppbyggnad utanför Nairobi, Kenya.

Styrelseuppdrag i Sweden Africa Chamber

Det är med glädje och tacksamhet jag kan meddela att jag nu blivit invald i styrelsen för den svensk-afrikanska handelskammaren Sweden Africa Chamber. Organisationen arbetar att främja handel mellan Sverige och Afrika, sprida fakta samt väcka intresse för den afrikanska marknaden.

Jag har som ni vet sedan länge bevakat Afrika som frilansjournalist, med artiklar från bland annat Tanzania, Rwanda, Kenya, Zambia och Zimbabwe. I denna nya roll hoppas jag kunna förmedla berättelser från kontinenten även från andra perspektiv, med fokus på bland annat handelsfrämjande och nätverkande.

Sweden Africa Chamber arbetar med en rad aktiviteter för att skapa affärsrelationer mellan Sverige och de 54 afrikanska staterna. Bland annat handlar det om seminarier (och i coronatider, webbinarier), after works, delegationsresor och information genom nyhetsbrev, webb och andra kanaler.

Om du eller ditt företag eller din organisation arbetar med Afrika, eller vill börja göra det inom en nära framtid, tycker jag ni ska bli medlemmar i handelskammaren. Mejla mig för mer information.

Joakim Rådström Freelance AB blir klimatpositivt företag!

Vår jord blir allt varmare, havsytan höjs, klimatflyktingar har blivit ett nytt begrepp. Läget för världen är akut. I den rådande situationen blir näringslivets engagemang livsviktigt.

Det känns därför bra att kunna tillkännage att Joakim Rådström Freelance AB blir klimatpositivt företag, enligt det väletablerade Tricorona Climate Partner AB:s noggrant utarbetade normer. Bakgrunden är det sedan tidigare kända begreppet klimatneutralitet, det vill säga, att man kompenserar för sin klimatpåverkan inom vissa områden genom att investera i andra åtgärder och projekt för koldioxidupptag etc. För att företaget ska kunna kalla sig ”klimatpositivt” krävs att man kompenserar för sina utsläpp till åtminstone 110 procent. I mitt företags fall har det framför allt handlat om att kompensera för utrikes flygresor i frilansjournalistiskt syfte.

Tricorona erbjuder i dagsläget ett flertal projekt som man som företag eller privatperson kan investera i för att minska sin klimatpåverkan. Joakim Rådström Freelance har kompenserat för flygresor och övrig påverkan genom att investera i solenergianläggningen Godawari i Rajasthan i Indien samt i Sri Balaji biomassaanläggning i samma land.

Jag uppmuntrar nu samtliga medaktörer i min bransch, och från andra företag, att också bli klimatpositiva. Tillsammans gör vi skillnad.

Joakim Rådström Freelance blir aktiebolag

Från och med den 1 februari 2019 ombildas den enskilda firman Joakim Rådström Freelance till aktiebolag. Även om inte du som kund eller annan part egentligen kommer att märka något av detta innebär det rent juridiskt och försäkringsmässigt en tryggare verksamhetsform, och kommer dessutom att möjliggöra att företaget kan arbeta mer långsiktigt med möjliga investeringar framöver.

Joakim Rådström Freelance AB blir ett privat aktiebolag. VD och ordförande är Joakim Rådström.

PR-konsultuppdrag för Natural Cycles Sverige

Från och med sensommaren 2018 börjar Joakim Rådström Freelance arbeta som tf pressansvarig vid den banbrytande nya digitala preventivmedels-startupen Natural Cycles Sverige. I uppdraget ingår att vara presskontakt för svensk media, översättning till svenska av copy till hemsidan samt av interna dokument, rådgivning, att arrangera intervjuer med Natural Cycles talespersoner med mera.

Natural Cycles är det första digitala preventivmedlet att bli godkänt av det amerikanska läkemedelsverket FDA och CE-märkt i Europa. Dess effektivitet vid typisk användning är 93 procent.

Bakgrunden till Natural Cycles var att grundaren Elina Berglund tillsammans med sin make Raoul Scherwitzl började undersöka hur den kvinnliga fertilitetscykeln fungerade. Båda hade disputerat inom fysik och arbetat aktivt som forskare vid det schweiziska kärnforskningslaboratoriet CERN, och kunde tillämpa sin kunskap inom avancerad matematik och dataanalys för sitt nya syfte.

Resultatet av grundarnas arbete blev en noggrant framarbetad algoritm som förutser ägglossning och fertilitet. Elina Berglund och Raoul Scherwitzl paketerade sedan algoritmen i form av en app, som tillsammans med en specifik basaltermometer har kommit att utgöra ett preventivmedel för kvinnor som söker ett ickehormonellt och icke-invasivt preventivalternativ.

Det är otroligt givande och spännande att vara med på denna resa!

Frilansresa till Tanzania

Afrika ligger mig som många redan noterat varmt om hjärtat, och nu i november var det dags att sätta reportagefokus på spännande Tanzania. Vid en veckolång och mycket intensiv resa till landet intervjuade jag bland annat företrädare för forskningsmyndigheten COSTECH, marinbiologer vid marinforskningsinstitutet på Zanzibar samt stödtagare i Malin Cronqvists utbildnings-crowdfunding-organisation Help to Help.

Tanzania är fortfarande ett låginkomstland, men med siktet inställt på att bli ett medelinkomstland till 2025 (genom den tanzaniska regeringens Development Vision 2025). Svenska aktörer har närmast ojämförbart goda utsikter att delta i denna process, givet vårt nära och mycket långa samarbete med landet. Faktum är att det svenskt-tanzaniska forskningssamarbetet firar 40 år i år! Den svenske ekonomen och Afrikaspecialisten Peter Stein framhåller också Tanzania som ett av de länder svenska företag borde satsa mer på.

Jag träffade också några som gör just det, däribland svenske snickaren Staffan Lundh på Zanzibar samt Sweco, som har ett projektkontor i utkanten av Dar es-Salaam. Men i övrigt är det inte så många som hoppat på tåget.

Hur samarbetet med Tanzania förlöpt under dessa år, samt varför vissa företag satsar på landet och vissa inte, kan ni läsa mer om i ett antal artiklar till alltifrån Tandläkartidningen till Hemmets Journal inom kort. Stay tuned!   🙂