Skogslandskap.

Arbetar för Vi-skogen sommar och höst 2020

Spännande uppdrag! Från och med sommaren 2020 och framåt arbetar jag deltid för biståndsorganisationen Vi-skogen. De arbetar med trädplantering som verktyg för att bekämpa fattigdom och förbättra miljön. Partner och målgrupper är småskaliga bönder, särskilt kvinnor och unga, i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Verksamhetsländer är Kenya, Tanzania, Rwanda och Uganda.

Centralt i Vi-skogens arbete är agroforestry, eller skogsjordbruk – att plantera träd och grödor tillsammans. Därmed uppnås fördelar såsom ökad produktion av mat, ved, byggmaterial och annat, större inkomster, skugga för boskap och bättre jordmån med skydd mot jorderosion, samtidigt som klimatförändringarna motverkas. Vi-skogen grundades 1983, och har sedan dess bidragit till att plantera över 120 miljoner träd samt förbättrat livet för mer än två miljoner människor.

För mig innebär det här en välkommen möjlighet att återvända till biståndsvärlden, efter att tidigare ha arbetat två år i fält i södra Indien för föreningen Svalorna Indien Bangladesh, varit kommunikationsansvarig för Expertgruppen för Biståndsanalys, rapporterat om biståndsfrågor i media och mycket annat.

På Vi-skogen kommer jag bland annat att arbeta med påverkansfrågor, att informera om organisationen till media, samarbete med forskare inom agroforestry med mera.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *